Yêu nhau 4 năm, đến khi cưới thầy bói phán sẽ cầm chắc chữ “tử”, thế nhưng chồng em chỉ nói một câu mà đến giờ thì…

Chuyện lập gia đình là chuyện lớn, là cuộc sống nửa đời sau của mình nên chuyện đi xem bói trước khi cưới rất được coi trọng. Vợ chồng em cũng không ngoại lệ. Đến nhà thầy nghe phán nếu

Xem thêm