Tin Vui: Chú Lính Chì Đức Lộc nhận kết quả khả quan khi tái khám tại Singapore, não con đang dần phát triển

Tin vui cho những ai quan tâm tới chú lính chì Đức Lộc : Vừa qua sau 2 ngày tái khám tại Singapore, Đức Lộc đã nhận được kết quả khả quan, sức khỏe của con đang phát triển tốt

Xem thêm