Cảnh tượng tang thương trong căn nhà lạnh vắng chỉ toàn tiếng khóc trẻ thơ, đêm đêm đòi đi tìm bố

Xót thương hoàn cảnh gia đình, chỉ trong vòng một năm 2 đứa trẻ lần lượt mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ lần lượt đột tang mẹ vì bệnh tật, đội tang cha

Xem thêm