Trong hoàn cảnh khốn nguy, lời cầu nguyện của ai sẽ được đáp trả ?

Sống trong cuộc đời, lương thiện chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi con người cần phải tích lũy. Làm người tốt chính là mục tiêu đáng để nỗ lực nhất bởi bạn sẽ không bao giờ thua

Xem thêm