Sự thật phía sau câu chuyện Bác bảo vệ được học sinh chuyên Lê Hồng Phong cúi chào mỗi ngày

Tại ngôi trường có truyền thống lâu năm Lê Hồng Phong, đằng sau hành động cúi đầu chào bác bảo vệ ngoài câu chuyện nói lên nề nếp ngôi trường lâu đời bậc nhất Sài Gòn này, còn là cả

Xem thêm