Rúng động xứ Huế : Trót làm ch.u.y.ệ.n ấ.y với người âm chủ rể tự cắt “của quý” ngay trước ngày cưới

Đó là chuyện đã xảy ra cũng được hơn năm rồi nhưng những người dân Xứ Huế vần còn bàn tán về sự việc một thanh niên trẻ trong lúc đang ngồi viết thiệp cưới cùng vợ sắp cưới thì

Xem thêm