Đánh vợ rồi hồn nhiên chơi iPad suốt đêm, vợ nằm cạnh chết từ lúc nào không biết

Người ta vẫn nói phụ nữ lấy chồng như canh bạc đỏ đen, lấy được hồng tử tử, biết quan tâm thì hạnh phúc còn không lấy phải thẳng chồng vô tâm thì coi như tủi nhục cả đời. Tin

Xem thêm