Gái có công thì chồng chẳng phụ ư? Tôi tự hỏi yêu thương nhiều để rồi nhận lại được bao nhiêu!?

Tôi vẫn thường nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng,  hi sinh vì chồng vì con thì gia đình sẽ yên ấm hạnh phúc, chồng con thì sẽ chẳng bao giờ phản bội mình. Nhưng tôi đã nhầm… Nhưng tôi

Xem thêm